handelskriget

Handelsavtal tecknat mellan USA och Kina

1:55 min

USA:s president Donald Trump undertecknade idag ett handelsavtal med Kina. Det är något som kan sätta punkt för handelskriget som pågått mellan länderna de senaste två åren.

Det var pompa och ståt vid ceremonin där det så kallade fas 1-avtalet undertecknades, ett avtal som beskrevs som en milstolpe av president Trump

– Vi tar idag ett historiskt steg mot rättvis och ömsesidig handel med Kina, sa Donald Trump, som också tillkännagav att han själv inom kort avser att resa till Peking.

Enligt avtalat lovar Kina att öka importen av amerikanska varor med 200 miljarder dollar de kommande två åren. Det är två och en halv gånger så mycket som dagens import. Flera bedömare är tveksamma till om Kina klarar av att leva upp till det här högt uppsatta målet, men förhoppningen från amerikanskt håll att att ökad kinesisk import ska hjälpa bland annat den amerikanska jordbrukssektorn och landets bilindustri.

Kina lovar också bättre skydd för amerikanska patent och tekniska företagshemligheter, däribland stopp för påtvingad tekniköverföring., något som varit en stötesten och viktig anledning till handelskriget mellan länderna.

Däremot berörs inte de statliga subventioner till kinesiska statsägda företag som USA och andra länder länge beklagat sig över och som man menar sätter marknaden ur spel. Merparten av de amerikanska tullarna på kinesiska varor ligger kvar också efter avtalets undertecknande som ett sätt att sätta fortsatt press på Kina.

Förhandlingar om ett andra steg i överenskommelsen ska, enligt president Trump, inledas inom kort.