Färdplaner

Så ska energibranschen möta ökad efterfrågan på el

2:16 min

I dag lanserade Sveriges energibransch en färdplan för hur man ska möta efterfrågan på el i och med att samhället ställer om till att bli fossilfritt år 2045.

Pernilla Winnhed, vd för Energiföretagen, ser att det kommer behövas mer el, och bättre transporter av el i framtiden.

– Vi kommer behöva mer el i Sverige framöver fram till 2045 för att möjliggöra den omställning samhället ska göra till ett fossilfritt Sverige, och det är ganska mycket mer el som behövs, säger Pernilla Winnhed, vd för Energiföretagen.

Flera andra branscher har redan lanserat sina färdplaner för hur de ska bli fossilfria, till exempel betong- och byggbranschen, och behovet av el är stort för att de ska kunna nå sina mål. Energiföretagen har i sin färdplan sammanställt vad som krävs för att möta de andra branschernas efterfrågan.

– I dag har vi en elanvändning på 140 TWh och vi ser framför oss att vi kommer landa på 190. Det är en ökning på 50 TWh, och det motsvarar ungefär Danmarks elsystem gånger en och en halv, säger Pernilla Winnhed.

Energiföretagen ser att det behövs nyproduktion av fossilfri el, utan att gå in närmare på exakt vilka energislag det då kan röra sig om, men framförallt måste transporten av el förbättras så att den når dit den ska. Med dagens förutsättningar för att bygga ut elnätet går det inte att nå klimatmålen i tid, konstaterar man.

– I dag tar det till exempel uppåt 15 år att bygga en ny stamledning, elnätsledning. Det är inte rimligt, det kommer inte vara möjligt att ha de långa ledtiderna ifall vi ska nå det här fossilfria Sverige. Man behöver radikalt se över tillståndsprocesserna och förkorta de ordentlig.

Kritiska röster har höjts om att behovet av el i framtiden underskattas, och att man måste satsa mer på kärnkraft för att kunna möta det här. Energiföretagen säger att kärnkraften spelar en viktig roll, men vill låta marknaden bestämma vad man ska satsa på.

Svante Axelsson är nationell samordnare för regeringens initiativ Fossilfritt Sverige. Han är inte orolig för mängden el i framtiden.

– Vi har just nu fel debatt kan man säga. Vi har en debatt om kärnkraft och tillförsel. Det är inte det som är problemet. Problemet är nätkapaciteten, att få fram el i rätt tid och till rätt plats. Och elen finns, säger han.