Datalagring

Ygeman - det råder ett missförstånd

2:01 min

Digitaliseringsminister Anders Ygeman vill att Säpo skall få tillgång till information från meddelande-tjänster i sociala medier. Det svarar han idag efter att Säpo-chefen kritiserat regeringen för att förbereda ett förslag som utgår från ett EU-direktiv som skulle undanhålla myndigheten från detta.

-– Men här tror jag att det råder ett missförstånd. För regeringskansliets bedömning är att det går inte att lösa det problemet i den här lagstiftningen, utan att det krävs att
man ändrar i det som kallas för inhämtningslagen, säger Anders Ygeman.

De var på Dagens Nyheters debattsida som Säpo-chefen Klas Friberg idag kritiserar regeringen för att förbereda ett förslag kopplat till ett EU-direktiv , där man enligt honom från regeringen avstår möjligheten att införa en reglering som gör att meddelandetjänster i sociala medier ges samma lagringsskyldigheter som traditionella teleoperatörer, det betyder skyldigheter att bistå brottsbekämpande myndigheter.

Så som förslaget är utformat nu kommer det att få allvarliga konsekvenser för svensk brottsbekämpning, enligt Klas Friberg.

-– Det är ju så, att teknikutvecklingen har gått framåt de sista 10 åren. det har inneburit att man meddelar sig via andra medier än det som den här lagringsskyldigheten regler, och det finns en möjlighet att genom det här EU-direktivet att även ålägga den här typen av sociala medier-appar en lagringsskyldighet, och det skulle hjälpa oss här och nu idag, säger han.

Men digitaliseringsminister Anders Ygeman svarar idag att han i grunden delar Säpos syn, och talar om missförstånd.

– Jag delar i grunden säkerhetspolisens bedömning att kommunikationstjänster som liknar sms och andra, ska omfattas av dagens reglering, säger han.

Men regeringens uppfattning är att det är inte något som går att lösa enbart i den här lagstiftningen, inom ramen för den så kallade EU-kodexen,s säger han.

– Jag ser framför mig att vi nu från regeringen sätter oss ner med Säkerhetspolisen och reder ut hur vi bäst ska se till att de här tjänsterna omfattas av lagen.

Men har Säpo missförstått någonting?

– Jag tror att det finns ett missförstånd, mellan regeringskansliet och säkerhetspolisen i vilken lagstiftning du kan reglera den här möjligheten, där Säkerhetspolisen menar att det här bör gå att reglera inom ramen för EU-kodexen, och där regeringskansliets uppfattning är att det här inte räcker, utan att du också måste ändra inhämtningslagen, och då får vi sätta oss ner mellan regeringskansliets och säkerhetspolisens jurister, för att se hur vi bäst kan lösa det.