Svagare konjunktur

Mer betalas ut i a-kassa

1:27 min

Bland flera tecken på att konjunkturen försvagas visar ny statistik att utbetalningarna från a-kassan ökar. Ett trendbrott som enligt Sveriges a-kassor pekar på en tuffare arbetsmarknad.

– En tydlig indikator på att det händer något på arbetsmarknaden och med konjunkturen, säger Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor.

Vad är det som händer? 

– Vi har ju hört från andra håll att arbetslösheten ökar. Vi kan se att de som också får ersättning från a-kassan ökar något mer.

Sedan 2015 har a-kasseutbetalningarna legat på 12-13 miljarder kronor per år. Men förra året ökade de med omkring 1,5 miljard till 14,3 miljarder, enligt statistik från myndigheten IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Ökningen 2019 på knappt 12 procent är den största sedan finanskrisen tio år tidigare.

Det här visar att det inte bara är tillfälligt anställda utan också personer som har jobbat ett tag, och därmed är berättigade till a-kassa, som påverkas av en sämre arbetsmarknad nu, enligt Tomas Eriksson på intresseorganisationen Sveriges a-kassor.

– Det tycker jag ändå kan ligga bakom en större del av den här ökningen. Man kommer sannolikt från mer stadigvarande anställningar eller en mer etablerad roll på arbetsmarknaden.

Det är Unionens a-kassa och Kommunalarbetarnas som betalar ut mest ersättning men ökningen är störst, drygt 20 procent, i byggsektorn, bland hamnarbetare och i industrin.

Olle Åkerlund, föreståndare för IF Metalls a-kassa, vill inte prata om någon lågkonjunktur.

– Nej, absolut inte. Det som ligger bakom är att vi har haft en fantastisk högkonjunktur som vi ser en svag, svag avmattning på. Industrin har gått som tåget och går fortfarande som tåget men för oss har det blivit en liten ökning, säger han.

För drygt tio år sedan när avgiften höjdes tappade a-kassorna runt en halv miljon medlemmar. Men sedan 2009 har medlemsantalet ökat varje år från 3,3 miljoner till närmare 3,7. Tomas Eriksson på Sveriges a-kassor tror att det fortsätter så.

– Förmodligen när det blir tydligt för många fler att det kan bli något sämre tider så ser vi att intresset ökar och det är förstås väldigt positivt, både för den enskilde men också samhällsekonomiskt viktigt att så många som möjligt har försäkrat sin inkomst, säger han.