Frågan om domstolarnas oberoende

Bråket mellan EU och Polen växer

2:03 min

EU-kommissionen anklagar Polen för att politisera rättsväsendet. Warszawa beskyller kommissionen för att granska östländer hårdare än andra.

– Kommissionen har agerat hafsigt och utan grund. Vi genomför bara liknande reformer som andra EU-länder gjort, säger den polske statssekreteraren Pawel Jablonski på besök i Bryssel.

Mötet idag mellan hans regering och EU-kommissionären med ansvar för värden och öppenhet, Věra Jourová, lär bli spänt.

I slutet av förra veckan sa Polens högsta domstol att de domare som utsetts av ett nytt organ som står under politisk kontroll är illegitima. Regeringsföreträdare sa att de inte skulle följa domen.

Dagen därpå uttryckte EU-kommissionen stor oro över utvecklingen. Kommissionen begärde också att EU-domstolen skulle vidta tillfälliga åtgärder mot en annan polsk lag som gör det möjligt att straffa domare som kritiserar regeringen.

Polens vice utrikesminister svarade med att kalla upp EU-kommissionens representant i Warszawa.

Vid sidan av det eskalerande bråket försöker kommissionen hitta nya vägar för att komma tillrätta med rättsstatsproblemen inom EU, inte bara i Polen utan flera andra länder, som Ungern, Rumänien och Malta.
Didier Reynders, EU-kommissionären som ansvarar för rättsliga frågor, säger att flera länder försöker använda demokratiargument för att inte respektera EU:s rättsstatsprinciper.

Framåt ska kommissionen bland annat ta ett bredare grepp och börja granska alla EU-länders rättssystem i syfte att inte peka ut enskilda länder.

Sverige EU-minister Hans Dahlgren välkomnar kommissionens agerande. Men efter att ha diskuterat rättsstatsfrågan på flera möten det senaste året skulle han vilja se större engagemang också från medlemsländerna.

Många bedömare har kritiserat EU:s hantering av länder som inte följer EU:s rättsstatsprinciper och krävt tuffare åtgärder.

Christophe Hillion, professor och forskare på Sieps, Svenska institutet för europapolitiska studier, tycker att man borde kunna aktivera artikel 50 i EU:s fördrag, samma artikel som Storbritannien använde för att lämna EU, för länder som systematiskt inte följer reglerna.