”En stor miss”

Kritik mot klimatutredning: Skogens roll saknas

2:00 min

Skogens roll för klimatet underskattas av regeringens utredare. Det anser både Naturskyddsföreningen och Skogsindustrierna, apropå förslagen i en färsk klimatutredning.

Enligt Skogsindustrierna fokuserar utredningen på koldioxidlagring, men bortser från skogens förmåga att binda koldioxid.

– De hade ju kunnat ta med all den klimatnytta vi kan göra i skogen genom att göra åtgärder som gör att skogen växer bättre och tar upp ännu mer koldioxid, säger Skogsindustriernas miljödirektör Helena Sjögren.

På Naturskyddsföreningen låter det nästan likadant.

– Det är ju en stor miss, eftersom skogen ändå i dagsläget är den enda befintliga tekniken som gör att vi kan binda in och lagra stora mängder koldioxid, säger från Otto Bruun, föreningens sakkunnige för bioekonomi.

De talar om slutsatserna från den klimatpolitiska Vägvalsutredningen som kom i onsdags om vilka metoder som bör stödjas för att få bort koldioxid ur atmosfären. Något som ses som nödvändigt för att hejda jordens uppvärmning, utöver att minska själva utsläppen.

Ett sätt är att fånga upp koldioxid från anläggningar som eldar biobränsle, och sedan lagra det. Det är den teknik som utredaren förespråkar mest.

Men både skogsbranschen och Naturskyddsföreningen tycker alltså att utredningen missar att skogen är den största kolsänkan vi har. De vill se mer av att skogens direkta klimatnytta främjas och prioriteras.

Utredaren hänvisar till Skogsutredningen som kommer i sommar, och till att det finns olika åsikter om hur skogen bäst kan ta upp växthusgaser.
Åsiktsklyftan visar sig också i att båda kritiker tar stöd i olika forskningsresultat.

Naturskyddsföreningen hävdar att gammal skog är bäst, för både klimat och biologisk mångfald.

– Att skydda mer skog, att låta produktionsskogen växa sig äldre, är metoder som har ganska starkt stöd i tunga internationella studier.
Och här finns ganska mycket forskningsresultat som påpekar, att en mer hållbar inriktning på skogsområdet ger betydligt mer klimatnytta, säger Otto Bruun.

Men den bilden delar inte Skogsindustrierna och Helena Sjögren som säger att skog ska avverkas tidigare och sedan nyplanteras, eftersom de unga växande träden gör mest klimatnytta.

– Visst kan vi låta skogen stå och tillfälligt ta upp mer. Men till slut så mättas det av, till slut kan träden på ett ställe inte bli större. Men om man har ett aktivt skogsbruk så kommer man att hela tiden kunna plantera de bästa träden och hela tiden ha en levande skog som växer, säger Helena Sjögren.