En miljon kapslar i beslag

Dubbelt så mycket tramadol fastnade i tullen

1:52 min

Två stora beslag i södra Sverige under förra året gjorde att Tullverket kunde bokföra dubbelt så mycket tramadol som under 2018. Men oftast smugglas det narkotikaklassade läkemedlet via postgången.

Majoriteten beslag görs dock i postgången från utlandet, enligt Lars Kristoffersson, brottsbekämpningschef vid Tullverket.

– Vi ser en ökande trend att allt fler personer beställer narkotiska läkemedel, till exempel tramadol, via internet och att man får det hemskickat till sig.

Det syntetiska opioidläkemedlet tramadol, påminner om heroin och morfin, och sväljs i form av kapslar eller tabletter. På många håll i världen, exempelvis i asiatiska länder, säljs preparaten receptfritt.

Att köpa legalt för att sälja illegalt på en svart marknad i ett land där preparatet är receptbelagt är mycket lukrativt – gatupriset för en kapsel tramadol i Sverige kan vara omkring 50 kronor, och ge säljaren en profit på 30 kronor.

Under 2019 tog tullen 973 230 – nästan 1 miljon – tramadolkapslar i beslag. Det motsvarar en ökning med 96 procent mot föregående år.

Men det är inte de mindre smugglingsärendena som ger utslag i statistiken. I södra Sverige stoppade tullen förra året två lastbilar vilket sammantaget renderade 400.000 kapslar tramadol.

– Några få enskilda beslag sticker ut och då kan statistiken bli lite missvisande. Men tittar vi generellt på narkotiska läkemedel så kan vi se att det handlar om en markant ökning. I mångt och mycket handlar det om att mycket beställs via internet, säger Lars Kristoffersson.