Miljöbilspremier

V: ”Det borde vara en olaglig verksamhet”

2:02 min

Det kommer blandade reaktioner från politiskt håll på den granskning där Riksrevisionen riktar kritik mot flera statliga stöd för miljöbilar och menar att de är ineffektiva och dyra. Vänsterpartiets Jens Holm menar att det satts i system att utnyttja miljöbilsbonusar och sedan sälja bilarna vidare utomlands. Något han tycker borde kriminaliseras.

Granskningen framhåller bland annat att koldioxidskatt är mer kostnadseffektivt än flera av de reformer som införts de senaste åren. Men miljö och klimatminister Isabella Lövin håller inte med:

– Ja det är intressant, när samtliga expertmyndigheter och ekonomer tittar på klimatfrågan, så det mest effektiva styrmedel man lyfter fram, det är att höja bensin- och dieselskatten, säger Isdabella Lövin och fortsätter:

– Men det finns inget politiskt stöd för att ensidigt bara höja bensinskatten, utan vi behöver jobba både med piska och morot och se till så att vi får en omställning som människor också kan vara med på.

Riksrevisionen har granskat sex olika styrmedel som är tänkta att gynna mer klimatvänliga bilar. Åtgärder som införts sedan år 2006 av denna och tidigare regeringar. Däribland supermiljöbilspremien, bonus-malus och miljöbilspremie.

I granskningen kritiserar Riksrevisionen att det saknas både miljömässiga och samhällsekonomiska analyser. En annan brist är att miljöbilar säljs utomlands, så att skattebetalare missgynnas. Det vill Vänsterpartiets trafik och miljötalesperson Jens Holm stoppa.

– Här kan man till exempel hålla inne med en del av bonusen så att man inte får full bonus förrän bilen funnits ett tag i Sverige. Jag tycker också man ska undersöka ifall man kan kriminalisera de personer och företag som satt i system att köpa upp miljöbilar med bonus för att sedan sälja dem med vinst utomlands. Det här borde vara en olaglig verksamhet som ska straffas, säger Jens Holm, V.

Moderaterna, som ogillar bonus-malus, välkomnar Riksrevisionens granskning, säger partiets klimattalesperson Louise Meijer.

– Nu har det kommit flera rapporter som visar att bonus-malus inte styr direkt mot utsläppsminskningar. Det måste ju vara målet.

Nu är ju den här rapporten över tid, så det gäller ju även åtgärder som tidigare Alliansregeringen stått för?

– Det stämmer. Där säger Moderaterna att vi är beredda att ompröva de reformer som lagts, för att sedan se vad utvärderingar visar i förhållande till utsläppsminskningar och vi vill gå fram med ett alternativ till bonus-malus, säger Louise Meijer, M.

Riksrevisionen kritiserar också att miljöbilsstöden främst gynnar storstadsbilister. Centerns Rickard Nordin menar att uppgiften är missvisande eftersom stöd gått till företagsbilar som körs i hela Sverige.

– Alla huvudkontor ligger ofta i storstäder. därför ser det också ut som att bilar hamnar i storstäder, även om de kan köras i hela landet, säger Rickard Nordin, C.

Så du tycker kritiken är fel?

– Jag tycker Riksrevisionen gör det lite lätt för sig. Att bara jämföra mot bensinskatt istället för att titta var de körs någonstans. För det är inte samma sak.