Fjärde kvartalet

Tysk ekonomi stagnerade i slutet av 2019

1:49 min

Luften ser ut att ha gått ur Europas största ekonomi. Fjärde kvartalet 2019 hade Tysklands bruttonationalprodukt, BNP, nolltillväxt jämfört med kvartalet innan, visar nya siffror från landets statistikmyndighet.

Bastian Hepperle är senior ekonom vid Bankhaus Lampe i Düsseldorf. Den tyska ekonomin rör sig just nu väldigt långsamt, säger han.

– Ja, man kan säga att den tyska ekonomin rör sig i snigelfart, och förhoppningarna att det ska bli lite mer tempo, de är inte så stora i nuläget, säger Bastian Hepperle.

Under fjärde kvartalet bromsade Tysklands handel med utlandet in rejält, vilket gav nolltillväxt jämfört med kvartalet innan. Det som räddade tillväxten från att bli negativ var privat konsumtion, den stod för drygt hälften av BNP, även om både den och statens konsumtion backade jämfört med tredje kvartalet.

Och utsikterna framöver är inte särskilt ljusa, enligt Bastian Hepperle. Vikande konjunktur, och en tysk bilindustri som befinner sig mitt i en omställningsfas, gör det inte särskilt troligt att tillväxten ökar kraftigt i år.

– Där har vi inte särskilt stort hopp om att det ska vända till det bättre, säger han.

Och sen på det, då kommer coronaviruset som kan få negativa effekter på konjunkturen.

– Utsikterna för den tyska konjunkturen är väldigt dystra, säger Bastian Hepperle.