Coronaviruset

Motstridiga besked om hur kroniskt sjuka ska skydda sig

1:55 min

Experter ger olika besked om hur coronasmittan sprids, men för äldre och kroniskt sjuka är det svårt att veta hur man ska tolka de olika råden, ska man till exempel undvika större folksamlingar?

Håkan Hedman, som är ordförande för Njurförbundet, efterlyser nu tydligare information för sitt förbunds medlemmar om smittorisken och hur man skyddar sig.

Studier som gjorts i Kina pekar på att mycket få för övrigt friska och unga personer blir allvarligt sjuka av coronaviruset, men dödligheten är något högre för äldre och för kroniskt sjuka, som hjärt- och kärlsjuka, lungsjuka och diabetiker.

Björn Olsen professor i infektionsmedicin vid Uppsala universitet, menar att äldre och vissa kroniskt sjuka i Sverige bör vara extra försiktiga med att besöka större evenemang av typen konserter och mässor.

Men Folkhälsomyndigheten står fast vid sin linje att det inte är nödvändigt för äldre och kroniskt sjuka att hålla sig borta från större folksamlingar.

Enligt Anders Tegnell är det oklart hur väl resultaten av de kinesiska studierna stämmer för svenska förhållanden. Livsstil och sjukvård i länderna är så pass olika menar han.