Skattepolitik

Ingen majoritet för kilometerskatt

1:58 min

Flera partier vill utreda om bilister ska betala skatt beroende på hur långt de kör och att skatten ska vara olika om de kör i stad eller på landsbygd, så kallad kilometerskatt.

Men det finns ingen majoritet i riksdagen för att utreda frågan just nu, enligt Ekots kartläggning. Moderaterna är ett av partierna som säger nej.

– Det föreslaget som har presenterats med kilometerskatt tror vi i förlängningen skulle drabba de som är beroende av bilen och de som bor på landsbygden. Det blir alldeles för frestande för politiker att höja den typen av skatter, det är det vi har sett med bensin- och dieselskatten. Det är en dålig idé inte minst för landsbygden där avstånden är stora, säger den skattepolitiska talespersonen Niklas Wykman (M) till Ekot.

Så ni tycker inte man ska utreda en kilometerskatt?

– Nej, vi vänder oss emot det. Sverige är ett land med stora avstånd och det kommer till slut att drabba de människor som är beroende av bilen.

Nyligen föreslog forskare, vid bland annat IVL Svenska miljöinstitutet och Chalmers, att en kilometerskatt för personbilar borde införas.

Den innebär att bilisterna betalar skatt för varje körd kilometer och samtidigt sänks då skatten på bensin och diesel. Enligt förslaget kommer skattetrycket vara oförändrat.

Forskarna föreslog också att skatten ska vara olika beroende på var i landet du kör och att det relativt sätt blir dyrare att köra i städerna och billigare på landsbygden.

– Vi vill göra beskattningen högre i stad och lägre i landsbygd. Är man boende och verksam på landsbygden är man vinnare i det här förslaget, sade forskaren Anders Roth till Ekot nyligen.

Det är samtidigt flera partier som vill att kilometerskatt utreds, däribland Kristdemokraterna.

– Fördelen med den typen av beskattning, framför allt om den är digital, är att man skulle kunna hitta ett sätt där man beskattar landsbygden mindre än vad vi gör idag. Där det blir tydligare att man beskattar trängsel och miljö i våra större städer. Man kan också ha en beskattning som skiljer sig mellan dag och kväll, säger KD:s Magnus Jacobsson till Ekot.

Forskarna föreslår att det ska användas ett GPS-system med en dosa i varje bil för att kunna se hur långt en bil kör och att det därmed tas ut rätt skatt. Men det finns en skarp kritik mot just det – att det skulle vara ett hot mot den personliga integriteten.

– Integriteten är superviktig. Den måste man ha med sig i tänket, säger Jacobsson.

Även Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet öppnar för en utredning om kilometerskatt.

"Vi tycker att det är ett intressant förslag särskilt eftersom det går att justera med olika nivåer i olika delar av landet. I glesbygd där behovet av bilen är större kan man ha en lägre nivå, medan städernas invånare (där det finns välutbyggd kollektivtrafik) får betala en högre skatt.", skriver Vänsterpartiet, som alltså tycker att ett eventuellt införande av kilometerskatt för bilar borde utredas.

Liberalerna tycker att det behövs en bredare utredning av hur beskattningen ska se ut på sikt. Medan Socialdemokraterna säger just nu nej till en utredning. Däremot är det alltid intressant med den här sortens forskning, tycker partiet.

Sverigedemokraterna tycker att det "i en framtida situation, där en väldigt hög andel fordon har eldrift och betalar väldigt låg skatt för själva energin så måste man ta fram en strategi för att behålla skattebasen. Då får man göra en mycket övergripande översyn av hela skattesystemet och eventuellt ”skatteväxla” på det sätt som föreslås i rapporten. Det finns dock ingen anledning att hasta fram ett beslut om detta i närtid.", skriver partiet.