Sjukvården i coronakrisen

Så ska regeringen få fram fler intensivvårdsplatser

1:45 min

För att få fram fler intensivvårdsplatser inrättar regeringen nu en nationell samordningsfunktion.

Med anledning av coronakrisen ger regeringen nu Socialstyrelsen i uppdrag att stödja regionerna när det gäller intensivvårdsplatser. Det handlar bland annat om att ta fram en nationell lägesbild – och att hjälpa till med att utöka antalet platser. Det arbetet sker nu väldigt fokuserat runt om i landet, säger Olivia Wigzell, som är generaldirektör på Socialstyrelsen.

– I samtliga regioner pågick ett intensivt arbete med att öka kapaciteten för intensivvården, det gör man genom att ställa in planerad kirurgi, man titta på hur man kan konvertera verksamheter, många inventerar vilka lokaler som skulle kunna utnyttjas hur man kan använda operationssalar för intensivvård och också fyller på med kompetens, säger Olivia Wigzell, generalsekreterare för Socialstyrelsen.

Ett problem som uppmärksammats den senaste tiden är bristen på medicinsk skyddsutrustning, som bland annat beror på att EU-länder har infört exportrestriktioner.

Men på dagens presskonferens berättade socialminister Lena Hallengren att tiotusentals ansiktsskydd – som fastnat i Tyskland – nu har levererats till Sverige. Bakom det här ligger ett intensivt arbete från svensk sida, sade hon.

– Det här är restriktioner som man nu har lättat på och det är fler leveranser är på gång, säger socialminister Lena Hallengren (S).