Krishanteringsrådet

Besked om särskilt viktiga yrken

2:20 min

Regeringen har gett myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i uppdrag att se till så att de barn vars föräldrar har samhällsviktiga arbetsuppgifter, kan få tillsyn även om skolor stänger.

Men inrikesminister Mikael Damberg (S) betonade att det inte är aktuellt att stänga förskolor och grundskolor.

I går beslutade riksdagen om en lag som ger regeringen rätt att stänga förskolor och grundskolor för att hindra exempelvis en fortsatt spridning av coronaviruset.

Och idag beslutade regeringen om en förordning för att se till att barn vars föräldrar arbetar inom så kallat samhällsviktig verksamhet, för fortsatt tillsyn så att föräldrarna inte tvingas stanna hemma.

Tolv områden har definierats som samhällsviktiga. Det gäller sådant som vård, energiförsörjning, information och andra centrala uppgifter i ett samhälle. Nu ska MSB ta fram detaljerade föreskrifter om hur detta ska gå till i praktiken. Dan Eliasson är generaldirektör för MSB.

Men det är alltså bara i yttersta nödfall som skolor kommer att stängas, och troligen rör det sig i sådana fall där många smittade finns på en viss skola, eller i en region med många skolor med smittade elever. Även Folkhälsomyndighetens chef, Johan Carlson, betonade att skolstängning inte står på dagordningen just nu.