Personalbrist

Kommuner portar barn från förskolan

1:59 min

En rad kommuner stoppar nu barn till arbetslösa och föräldralediga från att gå i förskolan. Detta för att minska trycket på personalen under virus-pandemin.

Enligt Skolverket är det här inte förenligt med skollagen. Men åtgärden är nödvändig anser Per Svensson, som är socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Falkenberg.

– Vi har så stor personalfrånvaro att vi var tvingade att prioritera och då har vi de här barnen som ändå har föräldrar som är hemma. De har ju inte ett omsorgsbehov, säger han.

En rad kommuner har ju sedan en tid tillbaka vädjat till arbetslösa och föräldrar som är hemma med yngre syskon att hålla sina barn hemma från förskolan för att möta det ansträngda läget under Corona-smittan. Men några kommuner går ett steg längre, och har infört ett regelrätt förbud för dessa barn att komma till förskolan.

Förutom Falkenberg gäller det även i exempelvis: Boden, Ånge och Luleå där Maarit Enbuske är skolchef. I Luleå är det omkring 600 barn som sedan förra veckan inte får gå till förskolan.

– Vi har inte den tillgången till vikarier att vi kan lösa situationen, och därför har vi valt att inte erbjuda det just nu, säger hon.

Enligt Skolverket strider det här mot skollagen som ger de här barnen rätt att gå 15 timmar i förskola varje vecka.

– Utifrån skolans författningar finns det i dagsläget ingen möjlighet att begränsa rätten till förskola för vissa barn, säger Ulrika Jonasson som är rättschef på Skolverket.

Men Luleå kommun hänvisar till arbetsmiljölagen, eftersom man inte anser att man kan garantera förskolebarnens säkerhet när så många i personalen är sjuka.

Utbildningsminister Anna Ekström avböjer att kommentera frågan, likaså socialdemokratiska ordföranden Gunilla Svantorp i riksdagens utbildningsutskott. Vice ordförande i utskottet, liberalen Roger Haddad, har själv ett förskolebarn hemma eftersom hans fru är föräldraledig med ett yngre syskon, och han har viss förståelse för kommunernas agerande.

– Men på sikt, om det här blir långvarigt, så är det förstås inte bra för barnen. Barnen behöver ju komma till förskolan, för att träffa sina övriga kamrater, men inte minst så att man tar del av förskolans pedagogik, säger Roger Haddad.