Coronaviruset

Sida skickar hem personal

1:55 min

På grund av coronavirusets spridning har Utrikesdepartemenetet beslutat att skicka hem personal från utsatta områden, bland annat flera länder i Afrika.
Beslutet påverkar också personal på biståndsmyndigheten Sida som arbetar på ambassaderna.
– För Afrikas del så är det ett sextiotal som kommer hem och ett trettiotal som är kvar, säger Hans Magnusson, avdelningschef för Sidas Afrikaavdelning.

Ekot har tidigare rapporterat om att coronaviruset fått Utrikesdepartementet att besluta att viss personal och deras familjer som finns i 21 olika länder ska resa tillbaka till Sverige. Beslutet bygger bland annat på hur tillgången till vård ser ut, om personalen tillhör en riskgrupp, och på att möjligheterna att resa ut plötsligt kan förändras.

För Sidas del innebär beslutet att runt 60 anställda reser tillbaka till Stockholm från olika länder i Afrika, och man arbetar nu med att bygga upp nya arbetsmetoder för att påverkan på de projekt man driver ska bli så liten som möjligt.

Sida har till exempel projekt i sex afrikanska länder som handlar om att stärka hälsosystemen, och det arbetet läggs nu delvis om.

– I de länderna gör vi då insatser även nu och kanske omdirigerar, eller förhandlar om det stöd vi ger så det blir mer riktat på att hjälpa hälsosystemet att hantera den här eventuella krisen, säger Hans Magnusson, avdelningschef för Sidas Afrikaavdelning.

Samtidigt finns också viktiga insatser att göra på andra områden som kan påverka hur en pandemi drabbar länderna, säger Hans Magnusson:

– Den här pandemin gör ju att flera andra områden i samhällen drabbas. Så även där vi inte jobbar med hälsosystem jobbar vi med andra frågor där det finns möjlighet att både arbeta med stärkt motståndskraft och att påverka effekter - till exempel vatten och sanitet är ju jätteviktigt i den här situationen.