Ny kommitté

Riksdagspartierna går ihop för ny kriminalpolitik

1:29 min

Regeringen tillsätter nu en trygghetsberedning, där samtliga riksdagspartier ska vara med och ta fram förslag till framtidens kriminalpolitik. Det handlar bland annat om hur straffsystemet ska utformas, en politiskt kontroversiell fråga.

– Att kunna få en diskussion mellan alla partier kring hur straffsatserna i sin helhet, och straffrätten i sin helhet, ska se ut på längre sikt, det tror jag är värdefullt, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

Att tillsätta en trygghetsberedning med företrädare för alla partier är en av åtgärderna i regeringens 34-punktsprogram mot gängkriminalitet.

Kommittén, som ska arbeta ända till den sista oktober 2024, ska bland annat identifiera de kriminalpolitiska utmaningar som samhället står inför de närmaste åren och lämna förslag på åtgärder som kan öka tryggheten och minska brottsligheten.

Initiativet kommer från Centerpartiet, och partiets rättspolitiske talesperson Johan Hedin ser fram emot att kommittén nu kan börja arbeta.

– Det handlar framför allt om att skapa en långsiktigt i det trygghetsskapande arbetet, och göra den mer baserad på god vetenskap.

Hur är det i dag?

– Jag tycker att den är lite för ryckig i dag. Ett år avslutar man all polisutbildning, för att två år senare trycka gasen i botten. Det skapar en ryckighet som jag påverkar effektiviteten i svensk brottsbekämpning negativt, säger Johan Hedin.

Fredrik Olovsson (S), som är ordförande i riksdagens finansutskott, ska leda arbetet i trygghetsberedningen.