I teorin: Stockholm kan spärras av

2:08 min

Det finns enligt lag möjlighet att stoppa resor till och från Stockholm, som hittills drabbats hårdast av coronaviruset. Men det är inget som Folkhälsomyndigheten tror på.

– I princip uppfattar jag det som att det är en möjlighet, men det får inte gå utöver det som vi kallar proportionalitetsprincipen, säger Titti Mattsson, professor i offentlig rätt vid Lunds universitet.

Det innebär att åtgärden inte får gå utöver det som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet, och där olika intressen ska vägas mot varandra.

– Det kan i det här fallet röra samhällets krav på säkerhet och minska smittspridning mot individens rätt till rörelsefrihet, säger Titti Mattsson.

Möjligheten för Folkhälsomyndigheten att besluta om avspärrning finns i smittskyddslagen och innebär ett förbud för den som är inom området att lämna det och förbud för dem utanför att besöka det. Enligt Titti Mattsson har lagstiftaren enligt förarbetena inte tänkt sig områden stora som städer utan snarare bostadskvarter eller större byggnader. Lagtexten talar dock bara om områden, vilket gör att större områden som till exempel Stockholm inte kan uteslutas.

Men ett beslut måste noga övervägas om värdet av det skulle bli tillräckligt stort, säger Titti Mattsson.

– Det som talar mot det är att vi har en smittspridning även utanför Stockholm, så frågan är vad det gör om vi stänger av Stockholm med de praktiska svårigheter som det också skulle innebära att göra något sådant, säger hon.

I Finland har nu resor till och från Nylandsregionen, där bland annat Helsingfors ligger, stoppats under tre veckor för att minska smittspridningen. Även i till exempel Kina och Italien har städer stängts av, men statsepidemiolog Anders Tegnell är tveksam till vilken effekt det haft. Han ser inte en avspärrning av Stockholm som trolig nu.

– Man måste tro på att det gör en skillnad, och det måste kunna fungera. Släpper man ändå igenom väldigt mycket folk av diverse olika skäl, vilket man förmodligen skulle behöva göra med tanke på hur Stockholm fungerar, så är det tveksamt hur mycket effekt det skulle få, säger Anders Tegnell.

Vad skulle krävas för att ni skulle anse att det var en rätt åtgärd att vidta?

– Vi skulle ha en helt annan situation med en väldigt, väldigt omfattande smittspridning i Stockholm på något sätt, men även då måste man hitta något slags evidens för att man skulle få en effekt av det.