6 500 anmälningar

Folkbokföringsbrotten ökar i Sverige

2:00 min

Folkbokföringsbrotten ökar i Sverige. Ofta handlar det om personer som avsiktligt uppger en felaktig bostadsadress för att inte kunna lagföras för välfärdsbrott och ekonomisk brottslighet.

En av dem som drabbats är Arne.

– Jag fick post, ett adressändringskort där det stod en mans namn och min adress och lägenhetsnummer, säger han.

Vad tänkte du då?

– Jag reagerade inte på att det var mitt lägenhetsnummer först. Två timmar senare fick jag besök av av en man från kronofogdemyndigheten som skulle ge en delgivning. Jag fick legitimera mig att jag inte var den personen som stod på kuvertet, säger han.

Sedan lagen om folkbokföringsbrott infördes för snart två år om har fem personer lagförts för brottet och det pågår idag drygt 300 brottsutredningar.
Årligen får Skatteverket tips om uppemot 12 000 folkbokföringsbrott.
Men brotten kan vara fler än så. För drygt två månader sedan öppnade Skatteverket en tjänst på sin hemsida - under "mina sidor" där nu var och en kan kontrollera vem som är skriven på ens egen adress - så nu strömmar det in anmälningar från allmänheten om felaktiga folkbokföringar. 6 500 anmälningar har det hittills kommit in - men det kan bli fler säger Tobias Wijk, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

– Sedan folkbokföringsbrottet kom till för ungefär ett och ett halvt år sedan så har ju andelen brott naturligtvis ökat. Vi ser att det finns en ökad allvarlighetsgrad kring brotten.

På vilket sätt då?

– Man använder folkbokföringen som ett verktyg för annan brottslighet. Det vill säga man använder adresser och identiteter som ett led i annan ekonomisk brottslighet, välfärdsbrott som bidragsbrott och olika former av ekonomiska brott.

När felaktigheter i folkbokföringen anmäls till Skatteverket måste den eventuellt felaktigt folkbokförda kontaktas. Om personen håller sig undan kan det ta upp till ett år innan en okänd inneboende avskrivs från en adress, det får Arne veta när han kontaktar Skatteverket.

– Jag kan inte plocka bort den här personen på min adress. Det måste den göra eller Skatteverkets folkbokföring. Jag kan inte göra det. Så lätt är det att flytta in hos någon utan någon som helst koll överhuvudtaget, säger han.

Hur känns det idag?

– Det är väl okej. Jag har inte fått något besök än, säger Arne.

Idag finns det inget skydd för den som drabbas av att någon främmande person folkbokför sig på ens egen adress - däremot finns det sedan två månader en ny tjänst på Skatteverket där var och en kan hindra att någon annan flyttar ens adress till någon annan adress. Det kan någon göra för att få tillgång till någon annans post eller för att inköpsfakturor ska skickas till en annan adress - då köpen är gjorda av någon annan men i exempelvis ens eget namn.

En utredning är under arbete - men en lagändring kan komma att dröja, konstaterar Tobias Wijk, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

– Det pågår en utredning avseende folkbokföringen och hur man ska motverka fel. De ska lämna sitt betänkande i april nästa år, och förhoppningsvis finns det med förslag som stödjer det här.