Kina mot världens största valutareserv

Kina håller i rask takt på att bygga upp världens största valutareserv. Det är en följd av att landets ekonomi och export växer med en hisnande fart.

Det här ökar därför snabbt Kinas inflytande i världsekonomin, inte minst gentemot USA, enligt banken SEB i en ny rapport om hur balansen kommer att ändras mellan olika valutor.

- Framförallt förändringstakten gör att du har en gigantisk omfördelning av ekonomisk makt. Du har Kina som ökar sitt inflytande över USA genom att man äger mycket amerikanska tillgångar och därmed får Kina också ett inflytande över amerikansk ekonomisk politik. Och ogillar USA detta, och jag tror att USA gradvis kommer att ogilla det här mer, så kommer den utvecklingen att leda till politiska spänningar som protektionism och handelshinder, säger SEBs chefsanalytiker, Robert Bergqvist.


För bara fyra år sedan var den kinesiska valutareserven knapp 200 miljarder dollar.  I dag växer valutareserven med 15 - 20 milajrder dollar varje månad och den är nu på väg att passera 800 miljarder dollar. Det gör att Kina mycket snart kommer att gå om Japan som  länge haft världens största valutareserv.

Det som driver på utvecklingen är i hög grad USAs ständiga och växande underskott i affärerna med omvärlden. Och en stor del av underskottet tar Kina hand om genom att placera kapital i amerikanska statsobligationer eller i andra investeringar som gör att Kina gradvis ökar sitt inflytande över USAs ekonomi. Om det här är på väg att bli ett problem då är det inte lättlöst.

- Det är svårt. Ett möjligt steg på vägen till en lösning är att man skulle låta den kinesiska valutan yenen skrivas upp i värde så att den blir starkare. Men å andra sidan kan man säga att de flödena som kommer till Kina och som stärker valutareserven är ju mycket utländskt investeringskaptial, man vill vara närvarande i Kina,  och det kommer en försändirng av växlingskursen inte att ändra speciellt mycket på.

Det låter som man får problem hur man än gör?

- Ja, det är ett problem och det man kan hoppas är att man får starkare tillväxt i omvärlden, relativt sett Kina, säger Robert Bergqvist på SEB.

Christer Hillbom

christer.hillbom@sr.se