Bevis från tortyr underkänns i Storbritannien

Information som har kommit fram under tortyr får inte användas som bevis mot terrormisstänkta i brittiska domstolar. Det beslutet kom på torsdagen från den brittiska motsvarigheten till Högsta domstolen, laglorderna.

De sju laglordernas beslut var enhälligt och klart: om bevis mot en terrormisstänkt har kommit fram som ett resultat av tortyr någonstans i världen så får de inte användas i brittisk domstol.

Bevis som är framtvingade på det sättet är oacceptabla och otillförlitliga och det strider, sade laglorderna, mot engelsk lags principer och mot anständighet och mänsklighet att använda sig av dem i domstol.

Gick emot appellationsdomstol
Fallet fördes upp till laglorderna av advokaterna för åtta män, de flesta algerier, som sitter fängslade i väntan på utvisningsbeslut. Laglorderna gick därmed emot den appellationsdomstol som förra året prövade frågan om de hemliga bevis som använts mot männen och sade att de kunde accepteras så länge det inte fanns någon brittisk medverkan i misstänkt tortyr.

Laglordernas utslag gäller dessa åtta män men har mycket vidare konsekvenser än så. Det innebär att flera andra terrormisstänktas fall kommer att behöva omprövas och att den brittiska regeringen kommer att få mycket svårt att överhuvudtaget använda uppgifter från en lång rad utländska säkerhets- och underrättelsestjänster mot terrormisstänkta i Storbritannien.

Domstolen måste fråga regeringen
Det räcker med att en misstänkt inför domstol pekar på möjligheten att bevisen mot honom kan ha kommit från ett av de många länder i världen som använder sig av tortyr. Det ligger sedan, säger laglorderna, på domstolen att utreda om det finns rimliga skäl att anta att tortyr har använts för att få fram uppgifterna.

Domstolen kommer då att behöva fråga regeringen varifrån uppgifterna kommer och om regeringen inte vill avslöja det kan informationen inte användas.

Agneta Ramberg, London
agneta.ramberg@sr.se