Största bostadsbolaget sänker hyrorna

Det blir hyressänkning nästa år i Sveriges största bostadsbolag.  Kommunala Svenska bostäder i Stockholm sänker hyran med 1,2 procent eller drygt 60 kr i månaden för en trea.

Priset för hyressänkningen kan bli, ett försämrat underhåll. Men detta är ändå ett historiskt avtal, säger Terje Gunnarson, ordförande för Hyresgästföreningen i Stockholm.

– Det är ju ett rejält trendbrott förstås. Från att ha levt i en värld där man höjer hyrorna till att man kommer in i en värld där man sänker dem i ett allmännyttigt bolag på det här sättet. Det är ju Sveriges största allmännyttiga bolag faktiskt.

Ni krävde en sänkning med 150 kronor i månaden. Det kanske blir sänkning 60 kronor. Är du nöjd?

– Nej, jag är inte nöjd. Man har fortfarande ett avkastningskrav som man behöver titta på.

Fortsatta sänkningar möjliga
Kommunala Svenska Bostäder med 43 000 lägenheter har ett avkastningskrav på 72 miljoner kronor årligen. Här ser förstås Hyresgästföreningen fortsatta möjliga hyressänkningar.

I årets förhandlingar ville Hyresgästföreningen sänka hyran med 3 procent. Nu nådde man minus 1,2 och Hyresgästföreningen kan inte minnas om man någonsin haft ett sånt bra förhandlingsresultat.

Hyrorna avser alltså 2006. Att det är valår har säkert haft sin betydelse för den röd-gröna styrelsen för att Svenska bostäder skulle gå med på att sänka hyran med 1,2 procent, när men gick ut med 2,6 i höjning. 

Många har sänkt hyran
Hyresgästföreningen har kampanjat hela hösten för sänkta hyran i allmännyttan. Den låga räntan har varit huvudargumentet. Hittills har fyra bolag sänkt och drygt 20 bolag har oförändrad hyra nästa år.

Vi har ruskat om politikerna i bolagsstyrelsen i år, säger Terje Gunnarsson.

– De är vana vid att vi kommer med våra krav men jag tror att vi har varit oerhört mycket tydligare i år när vi pratat med politikerna och när vi har pratat med bolagsledningen. Vi har haft ett mycket tydligare målsättning än tidigare.

Men Hyresgästföreningen har också fått betala ett pris för denna hyressänkning. Och det är att underhållet kommer att försämras eller åtminstone förändras. I 20 års tid har det gällt ett så kallat hyresgäststyrt underhåll. Från nästa år ska underhållet bli företagsstyrt. Då blir det rationellare, menar Terje Gunnarsson.

– Så vi kan återkomma nästa år med ännu mer yrkade krav på hyressänkning.

Men det är väl ändå det att underhållet blir sämre som har möjliggjort en hyressänkning?

– Jag tror inte att det är det utan jag tror möjligtvis att bolaget kan se en vinst i förvaltningsverksamheten, säger Terje Gunnarsson.  

Lars-Erik Backman
lars-erik.l.backman@sr.se