Socialtjänsten granskas om apatiska barn

I Stockholm har länsstyrelsen beslutat att granska socialtjänsten i de områden där apatiska asylsökande barn uppges ha vanvårdats.

Polisen har nu inlett förundersökningar där nio barn misstänks ha utsatts för allvarliga brott som sexuella övergrepp och grov misshandel.

Migrationsverket hävdar att man kontaktat berörda socialtjänster men att inget gjorts.

Men enligt Stockholms stad har någon anmälan till socialtjänsten inte gjorts.