KU fick svar av Katastrofkommissionen

Riksdagens konstitutionsutskott, KU, träffade på fredagen flodvågskommissionen för att få ytterligare information om vad den kommit fram till. Kommissionens ordförande Johan Hirschfeldt betonade också riksdagens ansvar när det gäller bristerna i agerandet efter tsunamin.

– Katastrofperspektivet lyste helt med sin frånvaro när en enig riksdag för några år sedan lade fast principen om rätt till självhjälp, men inte mer, för det konsulära biståndet.

Också riksdagen fick sig sin släng av sleven för att inte ha förutsett krislägen när Katastrofkommissionen i dag besökte konstitutionsutskottet. Johan Hirschfeldt syftar här på det riksdagsbeslut som begränsat de svenska ambassadernas möjligheter att ge hjälp till nödställda svenskar i utlandet. Regler som visade sig helt orimliga i det läge som uppstod efter tsunamin.

Frågorna från ledamöterna handlade mycket om ansvarsfördelningen. Vem borde gjort vad och när, och vilka befogenheter hade olika personer. Kommissionen svarade ofta genom att referera till sin rapport. I början av nästa år kommer KU med sitt utlåtande, av allt att döma fyllt med kritik mot regeringen.

Redan nu säger utskottets vice ordförande, socialdemokraten Göran Magnusson, att han i huvudsak delar kommissionens kritiska beskrivning av vad som hände.

– Jag menar att de har beskrivit läget, alltså omständigheterna och vad som hände och de tillkortakommanden som var. Det tycker jag man ska säga därför att de beskriver ju ett läge där vi inte var så snabba från svensk sida som vi borde vara.

Så kritiken som kommer mot regeringen är rättvis och bra?

– Jag vill kanske inte värdera om den är rättvis i någon slags absolut mening men jag noterar också att Göran Persson ju också har bett om ursäkt och konstaterat att det faktiskt inte var riktigt bra. Därför är det inte särskilt sensationellt om också jag och KU kan säga att det faktiskt inte fungerade för det kunde vi ju iaktta dagarna efter katastrofen, säger Göran Magnusson, socialdemokrat och vice ordförande i KU.

Pontus Mattsson
pontus.mattsson@sr.se