Alternativ medicin i fokus på nytt center

För första gången genomförs nu en större satsning på alternativmedicin vid ett svenskt universitet. Det är Karolinska Institutet som fått en stor donation för att öppna ett centrum för integrativ medicin, där den konventionella medicinen ska kompletteras av komplementära metoder.

Det låg inte så lite förväntan i luften när det nya Osher centrum för integrativ medicin öppnades vid Karolinska Institutet. Namnet har det fått av Barbro Osher, svensk generalkonsul i San Fransisco, som tillsammans med sin man har donerat 43 miljoner kronor till verksamheten.


Det här ligger tiden säger professor Carl Erik Nord vid Karolinska Institutet.


– Trenden i i-världen just nu är att man vill söka nya möjligheter till att förbättra människors hälsa. Inte bara klassisk medicin.


Tredje i sitt slag
Liknande Osher center finns i Boston och San Fransisco, och syftet är att forska kring biologiska, psykologiska och sociala faktorer för hälsa och sjukdom, allt på strikt vetenskaplig grund.


Här ska konventionella och alternativa metoder mötas och integreras för att minska ohälsan. Det sker redan idag säger professor Kristina Alexanderson vid Karolinska Institutet.


– I den etablerade medicinen tar vi hela tiden in metoder från det som vi förut kallade alternativ eller kompletterande medicin. Det gäller till exempel akupunktur i en del av den etablerade sjukvården idag.


Stort intresse
En ny professur ska utlysas och flera forskartjänster tillsättas. Redan har intresset varit stort.


– Väldigt många har kontaktat oss, säger Kristina Alexanderson.


– Vi får i princip varje dag ansökningar om pengar till sådan här forskning, säger Carl Erik Nord


Anna Larsson
anna.larsson@sr.se