SAS betalar inte räkningar i tid

Flygkoncernen SAS betalar inte alltid sina underleverantörer i tid. Sedan 2003 har koncernen fått 135 betalningsförelägganden på sammanlagt över en miljon kronor.

Det är ovanligt många för ett bolag, enligt kronofogdemyndigheten i Stockholm.

SAS koncerndirektör Bernhard Rickardsen säger till Svenska Dagbladet att bolaget har haft problem sitt nya elektroniska faktureringssystem.