Arbetarbarn tittar mer på tv

Hälften av alla barn mellan 10 och 18 år tittar på tv en till två timmar varje vardag. Nästan var tredje sitter mer än tre timmar framför tv:n, enligt siffror från Statistiska centralbyrån, SCB.

Det finns inga skillnader mellan flickors och pojkars tv-tittande och inte heller några regionala avvikelser.

Barn i arbetarhushåll tittar mer på tv än barn i tjänstemannahushåll.