Information om biverkningar av acnemedicin bristfällig

De svenska patienter som köper acnemedicinen Roaccutan får inte lika tydlig information om medicinens biverkningar i informationsbroschyren som patienterna i England.

Christian Olgerfeldts fick inte veta att han borde undvika att träna hårt medan han åt medicinen.

– Jag fick muskel- och ledvärk. Kunde inte sätta på mig byxorna, kunde inte knyta skorna. Det fick mamma hjälpa mig med. Jag nådde ungefär till knävecken med händerna, sen var det stopp, säger han. 

Permanenta muskelskador
Den som köper acnemedicinen Roaccutan får en broschyr med information om biverkningar. Men de svenska patienterna får inte veta att Roaccutan kan ge permanenta muskelskador om man tränar mycket. Det står däremot i den engelska varningstexten.

Gunilla Sjölin Forsberg är enhetschef på biverkningsenheten.

– De skiljer sig lite grann. Den ena har mer detaljer, det stämmer. Detta kan ju spegla att det inte är ett godkänt läkemedel i Sverige, säger hon.

Det är bara vissa hudvårdsspecialister som har rätt att skriva ut Roaccutan, eftersom det inte är ett godkänt läkemedel i Sverige.

Läkemedelsverket ansvariga
Det betyder att det är främst är den licensierade läkaren som skriver ut medlet som har ansvaret att informera om alla biverkningar. Men det är ändå läkemedelsverket som har ansvaret för att alla biverkningar står med i informationsbroschyren.

– Packsedeln ska alltid spegla innehållet i produkttexten. Produkttexten är läkemedelsmyndigheten ansvariga för. Det är klart att man kan se över det och om det upplevs som en brist kan man föra in mer detaljer, säger Gunilla Sjölin Forsberg.

I den engelska biverkningstexten står det att man kan bli våldsam och aggressiv av Roaccutan. Men det står inte heller i den svenska texten.

– Det gjordes en genomgång i Europa särskilt av psykiatriska biverkningar. Då lades en del psykiatriska problem och sjukdomar till i biverkningstexten. Så där finns nog nåt som vi skulle kunna lägga till, säger Gunilla Sjölin Forsberg på läkemedelsverkets biverkningsenhet.

Caroline Pouron, Front i P3
caroline.pouron@sr.se

Ulrika Lindkvist, Front i P3
ulrika.lindkvist@sr.se