Strider om hustruns aska i högsta instans

En man i Nässjö vill få tillstånd att spara askan efter sin avlidna hustru, så att den kan strös ut i en minneslund tillsammans med hans egen när han har avlidit. Såväl kyrkogårdsnämnden i Nässjö som länsstyrelsen har sagt nej till denna begäran, och Kammarrätten vägrade prövningstillstånd. Nu ska Regeringsrätten ta upp frågan. (SR Jönköping)