CIA utan respekt för rättsprinciper

Enligt en rapport till Europarådet tyder det mesta på att den amerikanska underrättelsetjänsten CIA har genomfört fångtransporter genom Europa ”utan varje respekt för rättsprinciper”.

Utredaren schweizaren Dick Marty skriver också att han beklagar att USA inte lämnat förklaringar. Sverige och övriga 26 medlemsländer fick nyligen en begäran om hjälp i utredningen. Slutrapporten väntas inte förrän i februari.