Staten kan missa skatt efter EU-dom

En dom i EU:s domstol i Luxemburg på tisdagen får effekten att svenska företag får göra avdrag för förluster som uppstått i egna bolag utomlands. Svenska skattemyndigheter kan gå miste om miljardbelopp.

Björn Sjökvist skattedirektör på Skatteverket säger att EU-domen får direkta effekter för tillämpningen av det svenska systemet med koncernbidrag.

– Det innebär en i förhållande till i dag utvidgad möjlighet att lämna koncernbidrag till dotterbolag utomlands, men det är inte fritt fram. Domen innehåller vissa förutsättningar för att man ska kunna göra så, säger Björn Sjökvist.

Utjämning
Koncernbidragen möjliggör utjämning av vinster och förluster inom en koncern. Nu kommer bidragen också att kunna ges till dotterbolag i ett annat EU-land på vissa villkor, inte bara till bolag som finns i Sverige.

Domstolen i Luxemburg slår fast att ett moderbolag i EU har rätt att kvitta förluster i egna bolag i utlandet mot vinster i hemlandet. Men alla möjligheterna att dra av förlusterna i utlandet måste vara uttömda.

Retroaktiva pengar
Domstolen gav därmed brittiska varuhuskedjan Marks and Spencer rätt i att brittisk lagstiftning strider mot EU:s etableringsfrihet. De svenska skattereglerna liknar de brittiska och domen är vägledande för en rad EU-länder. Det här innebär att bolagen nu kan komma att begära pengar tillbaka retroaktivt, säger Mats Andersson skatteadvokat på advokatbyrån Linklaters. Och svenska myndigheter kan gå miste om stora belopp.

– Vi har sett från England att man talar om miljardbelopp i pund, säger Mats Andersson.

Hur mycket pengar kan det handla om i Sverige?

– Det är jättesvårt att säga, men det är i varje fall miljardbelopp, säger Mats Andersson, skatteadvokat på byrån Linklaters.

Svenska finansdepartementet meddelar att regeringen nu ska analysera EU-domen.

Beatrice Janzon
beatrice.janzon@sr.se