Äktenskap upplöst mot parets vilja

Tingsrätten i Örebro har i en unik dom upphävt ett äktenskap mot parets vilja. Nerikes Allehanda skriver att en flicka som visat sig vara 15 år gammal hade sökt asyl med falsk legitimation och fått klartecken från skattemyndigheten till giftermålet.

Chefsåklagare Ola Laurell, som drev målet om falsk urkund mot flickan, fann att han också tvingades kräva att äktenskapet upplöstes. Paret uppges ha för avsikt att gifta sig igen när flickan har åldern inne.