Arbetslös får oftare nej till förtidspension

Ansökningar om förtidspension som kommer från arbetslösa får avslag sju gånger oftare än ansökningar från dem som arbetar. Det visar en avhandling som gjorts vid Linköpings universitet.

En granskning av 300 ansökningar visar inte på någon tydlig skillnad hälsomässigt mellan grupperna som fått avslag eller beviljats förtidspension, men avslagen var vanligare bland arbetslösa, lågutbildade och de med utländsk bakgrund, skriver Östgöta Correspondenten.