"Dab-beslutet får stora konsekvenser"

Regeringens beslut att säga nej till en utbyggnad av det digitala radionätet, dab, kommer att få stora konsekvenser för framtidens radioutbud samtidigt som många frågtecken fortfarande återstår. Det säger Sveriges Radios VD Peter Örn som är besviken på beskedet.

– Jag önskar att Sveriges Radios med hela sin styrelse, företagsledning och många medarbetare som är engagerade i frågan hade lyckats övertyga med de argument som vi har. Kärnan i det Leif Pagrotsky säger är att den politiska viljan saknas och att regeringen läst av det, säger radiochefen.

Sveriges Radios ledning har sett dab-radion som en nyckel till framtidens radio, med möjligheter till fler kanaler och riktade satsningar samtidigt som radion fortfarande skulle vara tillgänglig för alla.

Dyrt byta apparat
Men regeringen anser inte att kostnaderna för utbyggnaden är motiverade och hänvisar också till höga kostnader för konsumenter när man tvingas byta radioapparat.

Men enligt Peter Örn kommer det att få stora konsekvenser för programmen eftersom konkurrensen i det begränsade utrymmet nu hårdnar mellan nya satsningar och traditionella program.

– Sannolikt måste vi i framtiden satsa hårt på fm-nätet, det som finns i dag. Vi tvingas kanske till rätt svåra prioriteringar i framtiden.

Oklart vad som händer med Sisu
Redan idag sker sändningar i dab, framför allt sänder finskspråkiga Sisu-radio ordinarie sändningar där, och vad som händer med de programmen kan ingen svara på idag.

Även på företaget Teracom som sköter sändningsnätet beklagar vd Bengt Broman beskedet. Enligt honom måste man nu investera nya pengar i det gamla fm-systemet om det ska behållas, ändå innebär det problem.

– Vi måste hålla de analoga näten igång tills vidare och vi kommer att ha svårt att erbjuda den kapacitet, det antal kanaler, som våra kunder efterfrågar, säger Bengt Broman.

Daniel Rundqvist, Jönköping
daniel.rundqvist@sr.se