Regeringen utreder skatteregler

Den svenska regeringen kommer att utreda om svenska skatteregler behöver ändras.

Efter EU-domstolens dom i veckan om brittiska Marks & Spencers rätt att göra avdrag för ett dotterbolags förluster i ett annat EU-land, så kommer regeringen alltså se övers skattereglerna.

Finansminister Pär Nuder säger till nyhetsbyrån TT att om det visar sig finnas ett behov av särskilda regler – så kommer regeringen att lägga fram ett förslag under nästa år.