Födda utomlands har högre sjukfrånvaro

De som fötts utomlands men som bor i Sverige har i genomsnitt över 30 procents högre sjukfrånvaro än svenskfödda, visar en utredning gjord av Försäkringskassan.

– När det gäller sjukskrivning så har vi i genomsnitt så att utlandsfödda har 31 procent högre sjukskrivning. När det gäller sjuk- och aktivitetsersättning som tidigare hette förtidspension så är skillnaden ungefär 60 procent. Men det kan variera väldigt mycket mellan olika grupper om man går ner på lägre nivå så att säga, säger Mattias Ossowicki som är en av utredarna bakom rapporten.

I Försäkringskassans rapport som presenteras på torsdagen redovisas mycket stora skillnader när det gäller sjukfrånvaron mellan de som är födda i Sverige och de som är födda utomlands. För de utlandsfödda är sjukfrånvaron alltså i genomsnitt över 30 procent högre än hos svenskfödda.

För personer födda i Mellanöstern, Nordafrika och Turkiet är siffran ännu högre, 75 procent. Omräknat i dagar var till exempel en person från Turkiet sjukskriven 34 dagar under 2002, jämfört med 19 dagar för en svenskfödd.

Att skillnaderna mellan svenskfödda och födda utomlands är så stora har enligt Mattias Ossowicki flera förklaringar. En av de viktigaste är att utlandsfödda ofta har en sämre och tyngre arbetsmiljö.

– Framförallt är det väl problemen på arbetsmarknaden som är den stora delen. Det verkar också som att man i allmänhet har en sämre hälsosituation i vissa grupper.

Varför då?

– Det är väldigt svårt att svara på, framförallt för att det är en så heterogen grupp så det kan vara väldigt många olika orsaker. Det kan bero på den situation man hade i sitt hemland eller hur man upplevde migrationen eller hur situationen ser ut i Sverige.

En viktig åtgärd för att kunna komma tillbaka till ett arbete igen som de utlandsfödda sjukskrivna pekar på är möjligheten att byta arbete, men där är diskrimineringen av invandrare på arbetsmarknaden ett stort hinder, enligt utredarna. Samtidigt pekar man i rapporten på att att sjukskrivna som är födda utanför Norden anstränger sig mer för att komma tillbaka till arbetet än vad svenskfödda gör.

– Det kan vara åtgärder som att söka nytt jobb eller ta initiativ till olika typer av behandlingar. Det finns verkligen motivation att vilja komma tillbaka.

Är det någon som tar tillvara på den initiativförmågan?

– Inte tillräckligt eftersom man samtidigt upplever att man inte får den hjälp man behöver, säger Mattias Ossowicki, utredare på Försäkringskassan.

Katarina Schulz
katarina.schulz@sr.se