Oenighet om räntan

När riksbanken för två veckor sedan beslöt att inte höja räntan, så var det en djup oening direktion som tog beslutet. Det visar mötesprotokollet som blev offenligt under fredagens förmiddag.

Det var med minsta möjliga marginal som räntehöjningen uteblev. Av direktionens sex ledamöter var det tre som röstade för en räntehöjning och tre som röstade emot.
Genom att den avgående riksbankschefen Lars Heikensten röstade nej och har utslagsröst blev det alltså ingen räntehöjning.
En antydan om att kunde bli ett oenigt beslut om räntan dök upp redan en vecka tidigare, när ledamoten Villy Bergström, som ofta varit anhängare till lägre än högra ränta, i ett ovanligt skarp tal pekade på samband mellan den låga räntan och svagare krona, låg ränta och stigande priser på fastigheter. Och att dessutom uppgången i konjunkturen ser ut att fortsätta. Sammantaget alltså ett tal som argumenterade för en räntehöjning.

Höjning att vänta

När det ändå inte blev en räntehöjning blev signalen från riksbanken desto tydligare att blir en räntehöjning efter årskiftet, och det trots att inflatonssiffrorna under januari och februari kan bli ovanligt låga om det blir så att blir kommunala bostadsbolag i stil med vad som hänt i Stockholm beslutar sig för en - om liten men ändå - hyressänkning.

Men tyngre än så väger antagligen riksbankens uppfattning att räntan bör höjas när det är fart i ekonomin - om inte annat för att det ska bli bättre kraft i räntevapnet när det blir sämre tider och en sänkning ska stimulera konjunkturen.

Christer Hillbom

christer.hillbom@sr.se