Vart tionde barn har ångest

Vart tionde barn i Sverige lider av ångest, visar ny forskning från Stockholms universitet. Mycket tyder också på att ångest och psykisk ohälsa blir allt vanligare problem för barn och unga.

– Det mest allvarliga tycker jag nästan är barnens uttryckta rädslor att de ger uttryck för så svåra fenomen som verkar finnas i deras omedelbara närhet, med svåra separationer och våld, säger Elisabeth Breitholz, lektor i klinisk psykologi vid Stockholms universitet.

Hur är det idag jämfört med för tio år sedan?

– Jag tror att de mår sämre, att det ställs mycket högre krav på dem. Jag tror att det är en parallell till de krav som ställs på oss vuxna, och där är man enig om att mer saker ska hinnas på kortare tid, med mindre resurser, säger hon.

Bris har slagit larm
Det är inte första gången som det talas om en försämring av barns och ungas psykiska hälsa. Organisationen Barnens rätt i samhället, Bris, har flera år i rad slagit larm om ökande psykisk ohälsa och självdestruktivt beteende hos framför allt unga flickor.

Att många barn mår dåligt visar sig också i självmords-statistiken. Allmänt sett tar allt färre svenskar sina liv, men hos unga människor kan man istället se en ökning. Bland unga män mellan 15 och 24 år har antalet självmord ökat med 27 procent de senaste tio åren.

Tempot i samhället bakom
Danuta Wasserman är professor på Karolinska institutet i Solna. Hon har forskat på just självmord, och tror liksom Elisabeth Breitholz, att det allt uppskruvade tempot i samhället kan vara en orsak till de stigande siffrorna.

– I dagens globala värld påverkas ungdomar av allt som finns runt omkring dem. Viktiga faktorer är att många unga känner sig vilsna i den snabba utvecklingen. Vi har inte tid att ta hand om de funderingar som våra barn har, säger hon.

Hur orolig är du själv över utvecklingen?

– Jag är mycket orolig, därför att det görs alldeles för lite. Man satsar nästan inga pengar på förebyggande åtgärder och det är tragiskt, säger Danuta Wasserman, professor vid Karolinska institutet i Solna.

Andreas Hedberg
andreas.hedberg@sr.se