FN enas om fredsbyggande kommission

De stora reformer som ska göra FN effektivare, går långsamt. Världens länder har svårt att enas om allt från hur säkerhetsrådet ska se ut, till hur man ska definiera terrorism. Nästa vecka tas ett första reformsteg, när FN enas om en fredsbyggande kommission.

– Vi har ju slitits mellan hopp och förtvivlan under hösten men nu ser det litet ljusare ut att vi ska kunna få ett genombrott i en av de viktiga reformfrågorna och det handlar om den fredsbyggande kommissionen, säger Sveriges FN-ambassadör Anders Lidén.

Sveriges FN-ambassadör Anders Lidén ser efter ett mörkt FN-år äntligen litet ljus.

Trög diplomati
Det här var ju året när världsorganisationen FN skulle genomföra de största reformerna någonsin. Allt skulle bli bättre, och effektivare. Men, diplomati mellan 191 länder är inte lätt, något som blivit mer än tydligt när det gäller reformarbetet.

Men i början av nästa vecka kommer generalförsamlingen att rösta igenom en av reformerna, den fredsbyggande kommissionen.

Kommissionen ska hjälpa länder efter krig och konflikter. I dag glöms ofta länder bort efter att den mest akuta hjälpen har avslutats. Nu är tanken att FN-arbetet ska bli kraftfullare och man ska bättre kunna behålla fokus på de länder som behöver hjälp efter en konflikt.

– Om vi nu löser ut de här detaljerna är det ett mycket bra framsteg och visar vägen för övriga reformer. Hade vi inte fått det nu eller får vi det inte nu hade det varit ett allvarligt bakslag för hela reformprocessen.

Flera surdegar
Ambassadör Anders Lidén hoppas att det här första steget ska göra det lättare för resten av reformarbetet. För de andra stora reformerna går det minst sagt trögt med.

Hur ett framtida säkerhetsråd ska se ut finns det flera förslag till, och FN:s medlemsländer är långt ifrån att enas.

Den så kritiserade kommissionen för mänskliga rättigheter ska göras om, inte heller där är en lösning nära.

För den mäktiga medlemmen USA är den viktigaste frågan att reformera själva FN-högkvarteret som anses mycket ineffektivt, och också där finns fortfarande många olösta frågor.

Men allra sämst går det för den konvention som ska definiera terrorism.

– Där har vi inte fått något genombrott än och det ser ut som om vi får vänta på det till våren, om vi överhuvud taget får det, säger FN-ambassadör Anders Lidén.

Sara Stenholm, New York
sara.stenholm@sr.se