Asylregler tvingar irakier till Italien

En irakisk man med fast jobb, bostad och vänner i Sverige, tvingas söka asyl i Italien på grund av Migrationsverkets tolkning av EU:s asylregler. Italien är berett att förhandla med Sverige om saken, men enligt P1:s Kaliber kommer svaret från Sverige med största sannolikhet att bli nej.

Beskedet upprör den irakiske mannens vänner.

– En person som har nära vänner, arbete, bostad, den personen ska inte stanna. Jag förstår inte systemet, säger Anki Karlsson i Fegen i Halland.

Hon är del av en stark lokal opinion, som slåss för att Kalel Maulud, Kalle, som de kallar honom, ska få återvända till Fegen, där han bott i fyra år. Kalle har flytt från ett dödshot i Irak. Han hoppade av flyktbilen i Sverige, men innan dess hade resenärerna tagit paus i Italien och det är därför han, strikt formellt, ska få sin asylansökan prövad där.

Italien säger inte emot i sak. Men efter att Kaliber visat Kalels handlingar för den ansvarige chefen på italienska migrationsmyndigheten, Dotore Campini, säger han att han skulle vilja förhandla med Sverige om saken. Av praktiska och humanitära skäl.

Staffan Ponnert är Migrationsverkets expert på Dublinreglerna, EU:s asylsystem, och även om han inte vill kommentera det enskilda fallet är han säker på vad Sveriges svar på en sådan fråga skulle bli.

– Att man har ett jobb är inte en grund för att vi skulle acceptera att ta tillbaka en person till Sverige.

Vem vinner på att svara nej på en sådan fråga från Italien?

– Det är väl egentligen ingen som vinner på det. Vad man talar om är att upprätthålla ett asylsystem. Även om det kanske inte är perfekt i alla delar så är Dublinförordningen det som vi har tillgängligt, säger Staffan Ponnert, Migrationsverket.

Kristina Hedberg, Kaliber
kristina.hedberg@sr.se