Energin viktigaste frågan efter valet i Bolivia

Den stora frågan i Bolivia efter valet är vad som ska hända med landets gas- och oljetillgångar. Frågan är om de senaste årens krav på ökat statligt ägande nu kommer att förverkligas?

Redan före valet antogs en ny energilag som innebär att de utländska bolagen måste betala mer i skatt till den bolivianska staten. men lagen leder inte till nationalisering. Det säger Carlos Arce är ekonom på en oberoende forskningsinstiutution i Bolivias huvudstad La Paz.

Det innebär att staten tar hem den större delen av försäljningen och distributionen av oljan och gasen. De privata bolagen står enbart för exploateringen.

Men bolagen är inte helt nöjda med den ordningen och utövar tryck på att detta ska ändras.

Det har lett till en minskad produktion av hushpllsgas och kan leda till bensinbrist nästa år.

De största olje- och gasfyndigheterna finns i de områden där stödet för den nye presidenten är minst. Där hotar man att frigöra sig från resten av landet.

Lars Palmgren, La Paz