Arbetsrätten

Tung liberal varnar för regeringskris om las

1:54 min

I går gick Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni ut och krävde att den så kallade las-utredningens förslag nu ska genomföras efter att parternas förhandlingar brustit. Men nu varnar en av partiets tyngre företrädare, hälso- och sjukvårdsregionrådet i Stockholm Anna Starbrink, för en alltför hårdför linje med en eventuell regeringskris som följd.

– Jag tror inte att varken arbetsmarknaden, näringslivet eller människorna som behöver ett jobb vinner på den osäkerhet och instabilitet som det innebär med en regeringskris, och ett politiskt kaos som det kan föra med sig, säger Anna Starbrink.

Liberalerna har varit tydliga. Om arbetsmarknadens parter inte kommer överens i las-förhandlingarna, då skall den så kallade Toijer-utredningen som blev klar i juni och som är ute på remiss, bli lag.

I går meddelade Sabuni att man nu bör lyssna på de tekniska synpunkter som kan komma av remissinstanserna, men att utredningen om en moderniserad arbetsrätt nu ska genomföras är glasklart.

Om utredningens förslag genomförs hotar samtidigt Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt att fälla regeringen. Nu, dagen innan Liberalerna samlas till partiråd, varnar alltså det liberala hälso- och sjukvårdspolitiska regionrådet i Stockholm, Anna Starbrink, för just en regeringskris och extra val.

På Facebook skriver hon att ”nyttan med att i varje detalj hålla fast vid utredningsförslaget kring arbetsrätten inte står i proportion till den skada för arbetsmarknaden, näringslivet och framför allt människors vardag som ett politiskt kaos riskerar att föra med sig”. Hon efterlyser nu en intern diskussion i Liberalerna om hur hårt man skall låsa sig kring den utredning som regeringen ska hantera.

– Jag tycker att Nyamko ska föra det samtalet med oss om vad vi kan tänka oss för justeringar innan Liberalerna sätter ned foten. Vi har en rätt lång tradition av rätt yviga debatter i partiet, men det leder ju också fram till beslut som vi gemensamt kan stå för, säger Anna Starbrink.