Alla fälldes i Systembolagsmålet

Samtliga åtalade i Systembolagsmålet fälldes på måndagen i Stockholms tingsrätt. 18 före detta butikschefer dömdes för att ha tagit emot mutor av vinleverantören Vin-Trägårdh.

Rätten tror därmed inte på några av butikschefernas förklaringar om att utbetalningarna från Vin-Trägårdh varit ersättning för sålda hjortron, spelvinster eller lån.

Thore Brolin är rådman vid Stockholms tingsrätt.

– En del har sagt att det varit en annan typ av ersättning, lån. Då har vi sagt att det är orimligt att man fått en check på 1 801 kronor som ska vara ett lån. Men ingen betalar ut lån på det sättet, säger han.

Kontanta utbetalningar
I domen slår Stockholms tingsrätt fast att det på Vin-Trägårdh funnits två parallella system för mutor. I det ena kunde butikscheferna köpa ut produkter från systembolaget för eget bruk och få ersättning för det.

I det andra fick de kontanta utbetalningar baserat på försäljningen av Vin-Trägårdhs produkter.

Samtliga arton före detta butikschefer döms för mutbrott till dagsböter. Vin-Trägårdhs vice vd Niklas Davidsson döms till villkorlig dom och dagsböter för bestickning. Hans medåtalade assistent döms till dagsböter.

Åklagare nöjd med domen
Trots att åklagare Björn Blomqvist yrkat på ett tvåårigt fängelsestraff för Niklas Davidsson var han i stort sett nöjd med domen.

– I ansvarsdelen när det gäller butikscheferna slår domstolen fast att bevisningen är sådan att man kan döma samtliga butikchefer för tagande av muta. Det är en framgång, säger Björn Blomqvist.

Niklas Davidssons försvarare John Åbom var relativt nöjd med domen.

– Niklas Davidsson ville ha en helt friande dom. Men man har lagt honom på en låg nivå i bestickningen, och det ser jag som en framgång i mitt arbete, säger John Åbom.

Johan Bratt
johan.bratt@sr.se