Geriatriken kvar inom specialmedicin

Geriatriken, läran om sjukdomar hos äldre, ska få finnas kvar som medicinsk specialområde inom vården. Det beslutet kommer regeringen att fatta på tisdagen.

Oron inför beslutet har varit stor eftersom Socialstyrelsen redan för några år sedan föreslog att geriatriken skulle ordnas under invärtesmedicin. Men så blir det inte, säger vårdminister Ylva Johansson, som istället vill satsa på geriatriken.

– Nu prioriterar vi äldrevården och äldreomsorgen. Vi kommer att behöva fler geriatriker och vi kommer att behöva satsa på geriatriken. Därför vill jag behålla den som en basspecialisering, säger Ylva Johansson.

Färre specialområden
Regeringen kommer på tisdagen att beslutet att antalet medicinska specialområden inom vården ska bli färre. Istället för att ha många likvärdiga områden blir det nu en uppdelning med några basområden och under dem sorterar flera grenområden.

Redan 2003 kom Socialstyrelsen med ett förslag på hur indelningen skulle se ut. I det förslaget gjordes geriatriken till en grenspecialitet som skulle ligga under invärtesmedicin. Men det förslaget fick hård kritik.

Kritik från flera håll
Läkare, patientföreningar och pensionärsorganisationer har menat att om geriatriken inte får vara kvar som egen specialitet skulle det leda till svårigheter, både att få forskare och läkare att intressera sig för äldres sjukdomar.

Det håller Ylva Johansson med om och det är därför hon gör en annan bedömning än Socialstyrelsen.

– Jag kan ju väga in de politiska satsningar vi vill göra inom området och vikten av att vi då har tillräckligt många geriatriker ute i verksamheten, säger hon.

Går emot förslagen
I regeringens beslutet om indelningen av de medicinska områdena kommer även reumatologoi, läran om reumatiska sjukdomar, att få vara kvar som egen specialitet, trots att Socialstyrelsen även där förslog att det skulle underordnas till grenspecialiteter.

Men det beslutet var inte lika oväntat eftersom det redan hade föreslagits av en utredare som tillsattes av regeringen efter Socialstyrelsens förslag.

Åsa Sandler
asa.sandler@sr.se