Många tjänstemän utsätts för hot

Det är vanligt att anställda inom rättsapparaten och kontrollmyndigheterna utsätts för hot och trakasserier.  Det visar en undersökning som Brå, Brottsförebyggande rådet presenterar på tisdagen.

Syftet med hoten är att påverka tjänstemännen i deras arbete och många gånger lyckas det också, säger brottsforskaren Lars Korsell.

– Av de personer som har blivit utsatta är det mellan 10 och 20 procent som har tvekat inför uppgifter eller på annat sätt blivit påverkade i sin framtida myndighetsutövning, säger han.

Hur allvarligt är det?

– Det är klart att för en rättsstat är det oerhört viktigt att man så lite som möjligt och att man verkligen minimerar det utrymmet för den typen av påverkan, säger Lars Korsell.

4 500 enkäter
Undersökningen bygger på 4 500 enkätsvar och 50 djupintervjuer med poliser, åklagare, domare, tulltjänstemän, kronofogdeinspektörer och kustbevakningstjänstemän.

Den visar att tolv procent av de tillfrågade någon gång under perioden 1 januari 2004 till sommaren 2005 utsatts för antingen våld eller allvarliga former av hot och trakasserier.

De kan till exempel ha fått sina privatliv kartlagda eller att personer stått och stirrat in i deras privata bilar.

Hot från MC-gäng
Eftersom det här är den första undersökningen i sitt slag går det inte att se om hoten ökat, men det är en ny typ av hot, till exempel från MC-gäng och andra kriminella grupperingar.

Rapporten efterlyser nu ett bättre samarbete mellan myndigheterna och interna rapporteringssystem för alla former av hot och trakasserier.

Attitydfråga
Bo Karlsson, säkerhetschef på Rikspolisstyrelsen, säger att det också är en attitydfråga. Inom vissa myndigheter, exempelvis polisen, finns en föreställning att man ska tåla en hel del.

– Men vi ska nog lära oss att vi inte är till för att tåla detta. Vi ska rapportera, åtgärda och ta hand om detta tidigt och föra ut erfarenheter, metodstöd och riktlinjer för framför allt de närmaste cheferna när problemet uppstår.

Varför har attityden varit så?

– Ja, det har funnits en del diskussioner om detta och kanske är traditionen att en polisman ska lösa problemet själv. Vi måste inse nu att en del av dem som hotar oss är ganska starka, vi måste tänka till för att göra riskanalyser, gå tillbaks och komma igen när vi har hämtat hjälp, säger Bo Karlsson.

Gunilla Österlund
gunilla.osterlund@sr.se