Regeringen vill ha högre hyra i nybyggen

Hyrorna i nyproducerade lägenheter ska från 1 juli nästa år kunna få bli högre än vad som tillåts i dag. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss. Avsikten är att öka produktionen av hyreslägenheter.

Det här ska ge fler nya hyresrätter, säger samhällsbyggnads-minister Mona Sahlin.

– Man behöver kunna sätta hyror i särskild ordning för de nybyggda hyreslägenheterna så att den som ska bygga också i förväg kan se om man får ut för den produktionskostnad man har, säger Mona Sahlin.

Resultat av trepartsöverenskommelsen
Regeringsförslaget om högre hyror i nyproduktionen är det första påtagliga resultatet av den så kallade treparts-överenskommelsen för tre år sedan mellan Hyresgäst-föreningen, Sabo och Fastighetsägarna.

Från 1 juli nästa år ska nybyggda lägenheter kunna få en högre hyra än vad det så kallade bruksvärdet, den hyra som styrs av nivån i de allmännyttiga bostadsbolagen, medger.

Båda parter måste vara överens
Denna nya, högre hyra ska bara kunna tillämpas om fastighetsägaren och hyresgästföreningen är överens om det. Hyran ska sedan gälla under en tioårsperiod. Därefter ska hyran följa bruksvärdet.

Lagförslaget kan framför allt ses som en framgång för byggarna och fastighetsägarna som alltid brukar hävda att hyrorna inte täcker nyproduktionskostnaden.

Hyresgästföreningens vinst är att de högre nybyggnadshyrorna inte ska få smitta av sig och driva upp hyrorna i intilliggande, äldre hus.

Hyran ska förhandlas fram
Vilken nivå det blir på nyproduktionshyrorna, vill Mona Sahlin inte bestämma.

– Det måste förhandlas mellan hyresgäster och fastighetsägare. Jag kan självfallet inte säga vilken nivå de hyrorna kommer att vara på, säger hon.

Är det här ett första steg mot marknadshyror?

– Absolut inte. Det här handlar om de faktiska kostnaderna för att producera och bygga nya lägenheter och de ska ingå i bruksvärdesystemet. Jag är bestämd motståndare till marknadshyror och kommer att fortsätta att vara det, säger samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin.

Lars-Erik Backman
lars-erik.l.backman@sr.se