Ökat utländskt inflytande över pensioner

Genom att Old Mutual nu äger minst 62,5 procent av Skandia så kan det sydafrikanska bolaget också få ett betydande inflytande över det stora pensionskapital som svenska hushåll har placerat hos Skandia.

Det ökade utländska ägandet oroar försäkringsbolaget Folksams vd, Anders Sundström.

Även om huvuddelen av hushållens pensionskapital samlas upp och av statliga AP-fonder och genom olika lösningar med kollektivavtal mellan arbetsmarknades parter, så styr hushållen över en del av de pengarna genom premiepensinssystemet.

Till det finns de privata pensionsförsäkringarna. Här har på senare tid flera de svenska försäkringsbolagen omvandlats från ömsesidiga livbolag till vinstutdelande bolag, som i flera fall ägs av börsnoterade bolag. Och i sådana bolag kan makten över pensionskapitalet lätt försvinna från Sverige.

Ett frågetecken just nu kan för det ömsidiga bolaget Skandia Liv om Old Mutual också vill omvandla det till ett vinstutdelande bolag. 

I det fallet kan det handla det om mycket pengar: nästan 270 miljarder kronor och över en miljon svenska hushåll.

Enligt Anders Sundström finns det också skäl för oro när det gäller premiepensionssystemet, där mycket av pengarna kan styras av utländska intressen.

Christer Hillbom