Naserligans ledare utlämnad till Sverige

Ledaren för den så kallade Naserligan, ett av västsveriges mest utbredda kriminella nätverk, har utlämnats till Sverige från Danmark. (SR Göteborg)