Färre skolelever provar droger

Regeringens narkotikasamordnare Björn Fries överlämnade på onsdagen sin slutrapport om tillståndet i den svenska narkotikapolitiken. Rapporten hävdar att den negativa utvecklingen har vänt. Framförallt har andelen skolelever som provat droger minskat de senaste åren.

Men fortfarande återstår mycket att göra enligt Björn Fries.

– Jag tror att det vore förödande att säga att vi på något vis har lyckats. Det var kanske det man gjorde runt 1990 när vi hade väldigt låga siffror. Då kan man glömma bort att det kommer nya generationer som har vuxit upp i en helt annan miljö, säger han.

Under 90-talet ökade drogmissbruket kraftigt bland unga människor. Fler fastnade också i tungt missbruk och dödligheten som en följd av droger ökade.

Trenden har vänt
2002 tillsatte regeringen därför en narkotikapolitisk handlingsplan. Nu kommer slutrapporten från arbetet och siffrorna visar att trenden vänt något.

Andelen skolelever som provat narkotika har minskat och det tunga missbruket och dödligheten har stabiliserats.

Ett av de stora problemen inför framtiden är enligt Björn Fries att det finns mer droger än någonsin på marknaden i Sverige.

– Att begränsa tillgången på narkotika är vi inte särskilt framgångsrika på. Det finns narkotika lättillgängligt och det är relativt sett billigare nu än det någonsin har varit. Det är ett problem och där måste vi bli effektivare, säger Björn Fries.

Bättre på förebyggande arbete
När det gäller tillgängligheten måste arbetet förbättras väsentligt hävdar rapporten. Polisen måste slå till längre ner i langningskedjorna.

Sedan måste det förebyggande arbetet bli mycket bättre i framförallt kommuner och landsting. Björn Fries säger att det framförallt handlar om vilka metoder man använder.

– Vi måste vara öppna för att ta till oss nya kunskaper, använda nya behandlingsformer och ha modet att avveckla och inte göra det som inte är effektivt. Inte minst för att skapa de resurser som är nödvändiga, säger Björn Fries.

Daniel Alling
daniel.alling@sr.se