Körsång får små orter att växa

Orter i glesbygd med en hög andel körsångare växer fortare än andra glesbygdsorter. Den något oväntade slutsatsen drar Glesbygdsverket i en undersökning av Sveriges landsbygdsområden.

I en liten samlingslokal i Liden nordost om Sundsvall pågår kyrkokörens repetitioner inför julkonserten för fullt. Kantorn och körledaren Anne Lise Lindberg Sjödin är inte ett dugg förvånad över det samband som glesbygdsverket kommit fram till.

– Körsången är den största folkrörelsen vi har. Att körsångare mår bra, är öppna och för traditioner och nya tankar vidare, det vet vi och det har vi vetat i alla tider, säger hon.

Det är kanske inte så konstigt som det låter egentligen. För det handlar inte om att körsångare skulle vara särskilt driftiga eller särskilt benägna att bygga den ort de bor på. Utan enligt Wolfgang Pichler på Glesbygdsverket skulle man nog komma fram till samma samband om man även tittade på andra typer av föreningsliv.

Men just körsångare är väl dokumenterade i kyrkböckerna och därför ett tacksamt statistiskt underlag.

– Man ska värna om det sociala kapital som finns i bygden och om det är så att man måste mötas för att kunna utvecklas som bygd, så ska man värna om de sociala institutioner som finns på landsbygden, säger Wolfgang Pichler på Glesbygdsverket.

Patrik Holmström
patrik.holmstrom@sr.se