Bornholm utan el under morgonen

Ön Bornholm blev nästan helt strömlös på torsdagsmorgonen. Ingen el kom genom den sjökabel från Sverige som försörjer 80 procent av ön med ström. Under förmiddagen fick ön strömmen tillbaka, men orsaken till avbrottet är ännu okänt. (SR Kristianstad)